»  Tin tức
Liên kết website
Provided by IFC Markets
  Đang online : 16
  Số lượng truy cập : 343,030
Giới thiệu

Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long tiền thân là Trung tâm Tư vấn giám sát chất lượng công trình trực thuộc Ban QLDA Thăng Long - Bộ Giao thông vận tải.

Trung tâm Tư vấn giám sát chất lượng công trình được thành lập theo quyết định số 2901/QĐ - TCCB-LĐ ngày 31/10/1996 và quyết định số 2992/1998/QĐ - BGTVT ngày 21/10/1998 của Bộ Giao thông vận tải. Trung tâm Tư vấn giám sát chất lượng công trình là đơn vị sự nghiệp, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ động tìm kiếm công việc và tự chủ về kinh tế.

Để phù hợp với quá trình hội nhập & phát triển, Thủ tướng Chính phủ & Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý cho Trung tâm thí điểm chuyển đổi thành công ty cổ phần (công văn số 6362/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2006 của Chính phủ và quyết định số 1413/QĐ-BGTVT ngày 15/05/2007 của Bộ Giao thông vận tải).

Ngày 26/11/2009 Trung tâm đã tiến hành Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long và ngày 18/1/2010 Sở Kế hoạch & đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103043511 cho Công ty. 

Hoạt động gần đây
Thư viện ảnh hoạt động chung của Công ty
Lãnh đạo công ty đi kiểm tra các dự án
Hoạt động BCH Công đoàn